Lysereninfo.no

 

Informasjon om de tiltak som Lyseren Grunneierforening arbeider med!

 

Startside Nyhetsarkiv Søkesiden

Opp
Fisk og fiskekort
Fiskekonkurranser
Effekter
Driftsplan 2011-2015
Tiltaksplan
Krepseplan 2008 - 2017
Avløpsprosjektet
Om Lyseren
Lyseren Grunneierforening
Samarbeidspartnere
Kontakt oss

Driftsplan

Grunneierforeningen har siden 2001 arbeidet etter en driftsplan for Lyseren. Planen kom i stand i henhold til "Lov om laksefiske og innlandsfisk av 1992" der rettighetshavernes plikter og rettigheter presiseres og ved at grunneierne ønsker å bidra til å sikre Lyseren som den perlen den er både på kort- og lang sikt.

Siden 2001 har det vært gjennomført i overkant av 20 tiltak som å etablere informasjonstavler, merking av skjær og grunner, vannprøver, kvikksølvprøver av fisk, prøvekrepsing og tiltak mot tyvkrepsing, fiskeundersøkelser, fiskekonkurranser redusere bestand av mink og kanadagjess, rensket opp kanaler med mer.

Driftsplanen definerer følgende mål:

Overordnet målsetning

bulletBidra til og følge opp at vannkvaliteten blir opprettholdt på kort- og lang sikt
bulletIvareta bestandene av kreps, fisk og andefugl og livsmiljøet i og ved vannet.
bulletBruke og utvikle vannets naturressurser som en del av ressursgrunnlaget for landbruket og legge til rette for bygdeturisme og andre binæringer.
bulletLegge til rette for et variert tilbud av fiskemuligheter og opplevelser.

Delmål for næring og rekreasjon

bulletForvalte fiskekortordningen
bulletArrangere fiskekonkurranser
bulletSørge for økt informasjon om fiskemulighetene og grunneierforeningen
bulletMerke undervannsskjær og grunner
bulletVed behov, bidra til å renske opp aktuelle kanaler for å lette fremkomsten for båter
bulletVurdere muligheten for utsetting av ørret
bullet"Fadder" for redningsbøyer (TryggVesta)

Delmål for biologiske forhold og vannstandsforhold

bulletØkt kunnskap om fiskebestandens kvalitet (kvikksølvinnhold mm)
bulletSikre krepsebestanden
bulletInformere om smittefare av krepsepest, fiskesykdommer og vurdere forebyggende tiltak i den forbindelse
bulletRedusere bestanden av mink som fortærer mink
bulletRedusere bestanden av kanadagjess
bulletEn vannkvalitet og et vannføringsregime som er tilfredsstillende for fisken og bruken av vannet samt land

Det er definert 23 tiltak som støtter oppunder målsettingene i driftsplanen. Foreningen utarbeider årlige tiltaksplaner hvor det blir det blir fastsatt

bullethvilke tiltak som skal gjennomføres
bullettil hvilket tidspunkt tiltakene skal gjennomføres
bullethvem som skal gjennomføre tiltakene
bullethvordan tiltakene skal gjennomføres.

Foreslåtte tiltak legges fram for Lyseren Samarbeidsutvalg for å få innspill til tiltakene. Tiltaksplanen behandles av årsmøtet for Lyseren Grunneierforening som gjennomføres i februar.

Du kan lese mer om tiltaksplaner her.

Startside

                            Tilbake til Startsiden

Send e-post til post@lysereninfo.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © Lyseren Grunneierforening
Sist endret: 05 februar 2017