Lysereninfo.no

 

Informasjon om de tiltak som Lyseren Grunneierforening arbeider med!

 

Startside Nyhetsarkiv Søkesiden

Opp
Fisk og fiskekort
Fiskekonkurranser
Effekter
Driftsplan 2011-2015
Tiltaksplan
Krepseplan 2008 - 2017
Avløpsprosjektet
Om Lyseren
Lyseren Grunneierforening
Samarbeidspartnere
Kontakt oss

Tiltaksplan

Foreningen utarbeider årlige tiltaksplaner som viser hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Mange tiltak har blitt gjennomført siden 2001 og vi kan raskt nevne følgende tiltak:

bullet

8 informasjonstavler er satt opp rundt vannet som viser kart over vannet, informasjon om tiltak som det arbeides med, fiskearter og selvbetjeningskasse for kjøp av fiskekort. Tavlene er satt opp på følgende steder:

-Spydeberg: Vøien, Haugen (innkjøringen til gamle fiskedammen), Kula, Granodden og Hallerud (ved veibommen)

-Enebakk: Knurrestad/Nosa (båtbryggene), Veien til Svines og Spigerverkets feriehjem og Bærmerud badeplass.

 

bullet30 skjær og grunner er merket for å sikre at båter ikke blir skadet.
bullet10 vannprøver hvert år på forskjellige steder rundt vannet.
bullet2 kvikksølvprøver annet hvert år av abbor og gjedde. 1 kvikksølvprøve av lake.
bullet2 prøvekrepsinger på 9 forskjellige steder gjennomført siden 2002.
bullet3 kanaler er rensket opp for å bedre fremkomsten til båter (Svineshalsen, kanalen ved Vøientangen og Smalelvakanalen)
bullet97 mink fanget i minkfeller (slagfeller kan lånes av hver enkelt grunneier)
bulletPunktert kanadagåsegg for å forhindre at bestanden øker.
bulletEtablert fiskekortordning
bulletGjennomfører årlig fiskekonkurranser (sesongkonkurranse og dagskonkurranse)
bulletFulgt opp regulanten av vannstanden, Spydeberg kommune, i forbindelse med å holde stabil vannstand
bulletEtablert oppsynsvirksomhet samt eget krepseoppsyn for å forhindre tyvkrepsing
bulletEtablert krepseplan for å sikre og øke krepsebestanden, planen kan du lese om her.

Startside

                            Tilbake til Startsiden

Send e-post til post@lysereninfo.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © Lyseren Grunneierforening
Sist endret: 05 februar 2017